ஏழை சகோதரிக்கு தையல் இயந்திரம் உதவி – மங்கலம் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளையின் சார்பாக 18-01-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 7000 மதிப்புள்ள தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது