”மரண தண்டனைகளும் மனித உரிமைகளும்” ஹோர் அல் அன்ஸ் மர்கஸ் பயான்!

துபை TNTJ ஹோர் அல் அன்ஸ் கிளை மர்கசில் 18.01.2013 அன்று வாராந்திர பாயன் நடைபெற்றது. இதில் துபை மண்டல அழைப்பாளர் சகோ.சாஜிதூர் ரஹ்மான்    அவர்கள் ”மரணதண்டனைகளும் மனித உரிமைகளும்” என்ற தலைப்பில் உறையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!