”பாலியல் கொடுமைக்கு இஸ்லாம் கூறும் தீர்வு” தெருமுனை பிரச்சாரம் – குடந்தை கிளை

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் குடந்தை கிளை சார்பாக கடந்த 18.01.13 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சாதிக் அவர்கள் ”பாலியல் கொடுமைக்கு இஸ்லாம் கூறும் தீர்வு” என்ற தலைப்பில் சிறப்புரை ஆற்றினார்கள்.