“இஸ்லாம் அறிமுகம்” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – திருவாரூர்

திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் கிளையில் கடந்த 17-01-13 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் “இஸ்லாம் அறிமுகம்” என்ற தலைப்பில் சகோ.சாகிர் அவர்களும் ”பதுரு போர்” என்ற தலைப்பில் சிறுவன் ரிஸ்வான் அவர்களும் உரையாற்றினார்கள்.