ரூ.7820 நிதியுதவி – திருப்பூர்

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18.01.2013 அன்று செரங்காடு கிளை பள்ளிவாசல் உருவாக்கும் பணிக்காக ரூ.7820 நிதியுதவியாக வழங்கப்பட்டது.