ராகவன் என்பவருக்கு ”திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்” – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Saturday, January 19, 2013, 18:41

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளையின் சார்பாக கடந்த 02-01-2013 அன்று ராகவன் என்ற பிறசமய சகோதரருக்கு ”திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம்” வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.