பிறசமய சகோதரருக்கு “திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்” – சூளைமேடு கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் சூளைமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 14.1.2013 அன்று பிறசமய சகோதரருக்கு  “திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்” மற்றும் மார்க்க நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.