“தொழுகையின் முக்கியத்துவம்” பெண்கள் பயான் – தாங்கல் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாங்கல் கிளை சார்பாக கடந்த 12/01/2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ அப்துல்லாஹ் அவர்கள் “தொழுகையின் முக்கியத்துவம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்