மஹேந்தர் என்பவருக்கு ”திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம்” – பட்டாபிராம் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 13/01/2013 அன்று மஹேந்தர் என்ற பிறசமய சகோதரருக்கு ”திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம்” வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது. மேலும் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்டது.