ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, January 18, 2013, 19:27

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளையில் கடந்த 09/01/2013 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது.