”மௌலூதின் தீமைகள்” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – நல்லூர் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் நல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16/1/13 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சதாம் உசேன் அவர்கள் ”மௌலூதின் தீமைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.