“சாபத்தை பெற்றுத்தரும் மவ்லிதுகளும் அருளைப் பெற்றுத்தரும் ஸலவாத்தும்” பெண்கள் பயான் – தண்ணீர் குன்னம் கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் தண்ணீர் குன்னம் கிளையில் கடந்த 16/1/2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷர்மிலா பானு அவர்கள் “சாபத்தை பெற்றுத்தரும் மவ்லிதுகளும். அருளைப் பெற்றுத்தரும் ஸலவாத்தும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.