”இறையச்சம் உள்ளவர்களின் பண்புகள்” பெண்கள் பயான் – கோரிப்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, January 18, 2013, 19:16

மதுரை மாவட்டம் கோரிப்பாளையம் கிளையில் கடந்த 17.1.2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜைனுல் ஆப்தீன் அவர்கள் ”இறையச்சம் உள்ளவர்களின் பண்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.