ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4400/- மருத்துவ உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, January 18, 2013, 19:14

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 11-01-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4400/- மருத்துவ உதவியாக அவரின் மனைவியிடம் வழங்கப்பட்டது.