ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2850 மருத்துவ உதவி – குன்னூர் கிளை

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் கிளை சார்பாக கடந்த 10-01-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2850 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது.