திட்டுவிளை கிளை தஃவா

குமரி மாவட்டம் திட்டுவிளை கிளை சார்பாக கடந்த 14-1-13 அன்று தஃவா பேனர் வைக்கப்பட்டது.