”உறுதியான நம்பிக்கை” – திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 21:33

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளையின் சார்பாக கடந்த 15.1.13 அன்று பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ”உறுதியான நம்பிக்கை” என்ற தலைப்பில் சகோதரர் இக்பால் அவர்கள் உரையாற்றினார்.