“நரகத்திற்கு இழுத்து செல்லும் மீலாதும் மௌலூதும்” – தேங்காய்பட்டணம் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 21:22

குமரி மாவட்டம் தேங்காய்பட்டணம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-01-2013 அன்று பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.காதர் அவர்கள் “நரகத்திற்கு இழுத்து செல்லும் மீலாதும் மௌலூதும்” எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார்.