“இஸ்லாம் கூறும் அழகிய பண்புகள்” – பண்ணையூர் கிளை பயான்

குமரி மாவட்டம் பண்ணையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-01-2013 அன்று பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ. ஜைனுல் ஆப்தீன் அவர்கள் “இஸ்லாம் கூறும் அழகிய பண்புகள்” எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார்.