ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2000 மருத்துவ உதவி – கூத்தாநல்லூர் கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் கிளையில் கடந்த 9.1.2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2000 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது.