”மௌலித் ஓர் ஆய்வு” தெருமுனை பிரச்சாரம் – மங்கலம் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 14-01-2013 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.தவ்ஃபிக் அவர்கள் ”மௌலித் ஓர் ஆய்வு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்