”மறுமை” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – திருவாரூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 21:18

திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் கிளையில் கடந்த 14-01-13 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் ”பாலியல் கொடுமைக்கு இஸ்லாம் தான் தீர்வு”  என்ற தலைப்பில் சகோ.சாகிர் அவர்களும் ”மறுமை” என்ற தலைப்பில் சிறுவன் அசிக் அவர்களும் உரையாற்றினார்கள்.