”இஸ்லாமிய கலாச்சாரம்” பெண்கள் பயான் – மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை

கடலூர் மாவட்டம் மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 13 01 2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.
இதில் சகோ.ஆயிஷா அவர்கள் ”இஸ்லாமிய கலாச்சாரம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.