”கொள்கை உறுதி” – கொள்ளுமேடு கிளை தர்பியா

கடலூர் மாவட்டம் கொள்ளுமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 13 01 2013 அன்று தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மத் தம்பி அவர்கள் ”கொள்கை உறுதி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.