”மௌலூதும் , நரகமும்” பெண்கள் பயான் – நிரவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 21:08

காரைக்கால் மாவட்டம் நிரவி கிளை சார்பாக கடந்த 13/1/13 அன்று ”மௌலூதும் , நரகமும்” என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஹகீம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.