“மறுமைக்காக வாழ்வோம்“ பெண்கள் பயான் – திருப்பட்டினம் கிளை

காரைக்கால் மாவட்டம் திருப்பட்டினம் கிளை சார்பாக பெண்கள் பயான் கடந்த 12.01.2013 அன்று நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் நிஜாம் அவர்கள் “மறுமைக்காக வாழ்வோம்“ என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்