“இஸ்லாத்தின் அடிப்படை” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – வடகரை கிளை

நெல்லை மாவட்டம் வடகரை கிளையில் கடந்த 13.01.2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முகைதீன் அவர்கள் “இஸ்லாத்தின் அடிப்படை” எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார்.