“தொழுகையின் அவசியம்” தெருமுனை பிரச்சாரம் – சுல்தான்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 21:04

புதுவை மாநிலம் சுல்தான்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 12.01.2013 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.யூனுஸ் அவர்கள் “தொழுகையின் அவசியம்” என்ற தலைப்பிலும், சகோ.அஹமதுல்லாஹ் அவர்கள் “தவ்ஹீதை எதிர்க்கும் புரியாத தாய்மார்கள்”  என்ற தலைப்பிலும்  உரை  நிகழ்த்தினார்கள்.

Print This page