”மனிதகுல வழிகாட்டிகள்” வாராந்திர பயான் – வேலூர் கிளை

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 18.11.2012 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.குல்ஸர் நவ்மான் அவர்கள் ”மனிதகுல வழிகாட்டிகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். சகோதரர்கள் ஆர்வமுடன் கலந்துகொண்டு பயன்பெற்றனர்.