“சிறுவர்களுக்கான பயான்” – கயத்தார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Monday, January 14, 2013, 20:55

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தார் கிளையில் கடந்த 1212013 அன்று “சிறுவர்களுக்கான பயான்” நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சாகுல் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.