பிறசமய சகோதரர்களுக்கு ”திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்” – காஞ்சி கிழக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Monday, January 14, 2013, 20:41

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 13/01/2013 அன்று பிறசமய சகோதரர்களுக்கு “திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்” மற்றும் மார்க்க நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.