பிறசமய சகோதரர்களுக்கு ”திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்” – காஞ்சி கிழக்கு

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 13/01/2013 அன்று பிறசமய சகோதரர்களுக்கு “திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்” மற்றும் மார்க்க நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.