இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவை துவக்கம் – ஈரோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 20:39

ஈரோடு மாவட்டத்தின் சார்பாக கடந்த 13.1.2013 அன்று மாவட்டம் முழுதும் பயன்பெறும் வகையில் இலவச ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று பொதுமக்களின் நலனுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.