ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – ஆலந்தூர் கிளை

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் ஆலந்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-01-2012 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயித்து கயிறுகள் கழற்றி எறியப்பட்டது.