நூல் விநியோகம் – கல்பாக்கம் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கல்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 11/01/2013 அன்று நூல் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.