”உலக ஆசைகளும் மரண பயமும்” பெண்கள் பயான் – புதுப் பெருங்களத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 20:35

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் புதுப் பெருங்களத்தூர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 13-01-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஜைபுன்னிசா அவர்கள் ”உலக ஆசைகளும் மரண பயமும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.