“உஹது போரில் நமக்குள்ள படிப்பினைகள்” – ஆலந்தூர் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 20:35

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் ஆலந்தூர் கிளையில் கடந்த 12-01-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் 
சகோ.ஜியாவுரஹ்மான் அவர்கள் “உஹது போரில் நமக்குள்ள படிப்பினைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கல்.