“தொழுகையின் அவசியம்” – அடியக்கமங்கலம் கிளை தர்பியா நிகழ்ச்சி

திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 14-01-2013 அன்று தர்பியா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் காதர் அவர்கள் “தொழுகையின் அவசியம்” என்ற தலைபில் உரையாற்றினார்.