6 இடங்களில் மெகாபோன் பிரச்சாரம் – தரமணி கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 12.01.13 அன்று 6 இடங்களில் மெகாபோன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் பல தலைப்புகளில்  உரையாற்றப்பட்டது. பொதுமக்கள் கேட்டு பயன் பெற்றனர்.