”இதுதான் இஸ்லாம்” – K.K.நகர் கிளை பயான்

தென் சென்னை மாவட்டம் K.K.நகர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 06.01.13 அன்று பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் பட்டூர் ரஹீம் அவர்கள் ”இதுதான் இஸ்லாம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.