”இதுதான் இஸ்லாம்” – K.K.நகர் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 20:32

தென் சென்னை மாவட்டம் K.K.நகர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 06.01.13 அன்று பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் பட்டூர் ரஹீம் அவர்கள் ”இதுதான் இஸ்லாம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.