”தொழுகையின் அவசியம்“ – தரமணி கிளை தஃவா

தென் சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 12.01.13 அன்று ”தொழுகையின் அவசியம்“ என்ற தலைப்பில் தஃவா செய்யப்பட்டது.