ஏழை சகோதரிக்கு தையல் இயந்திரம் உதவி – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 20:32

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளையின் சார்பாக 14-01-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 7000 மதிப்புள்ள தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது.