”தொழுகையின் அவசியம்” – நாச்சிகுளம் கிளை பயான்

திருவாரூர் மாவட்டம் நாச்சிகுளம் கிளை சார்பில் கடந்த 13/01/2013 அன்று பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அமீன் அவர்கள் ”தொழுகையின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர்.