“குழந்தை வளர்ப்பு” பெண்கள் பயான் – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 20:28

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளையின் சார்பாக கடந்த 13-01-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஃபாஜிலா அவர்கள் “இஸ்லாத்தின் அடிப்படை” என்ற தலைப்பிலும் சகோதரி ஹாஜிரா அவர்கள் “குழந்தை வளர்ப்பு” என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினார்கள்