“பித்அத் நரகில் சேர்க்கும்” பெண்கள் பயான் – நல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 20:27

திருப்பூர் மாவட்டம் நல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13.01.2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.
இதில் சகோ.சபியுல்லாஹ் அவர்கள் “பித்அத் நரகில் சேர்க்கும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.