சோழபுரம் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Saturday, January 12, 2013, 20:03

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சோழபுரம் கிளையில் கடந்த 11.01.13 அன்று தஃவா சுவர் விளம்பரங்கள் செய்யப்பட்டது.