”இறையச்சம்” பயான் நிகழ்ச்சி – உமராபாத் கிளை

வேலூர் மாவட்டம் உமராபாத் கிளையில் கடந்த 13/01/13 அன்று பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ”இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றப்பட்டது. சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்.