“இவள் தான் தீன்குலப் பெண்மணி” பெண்களுக்கான சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – செங்கல்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 20:00

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளையின் சார்பாக கடந்த 13/01/2013 அன்று பெண்களுக்கான சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் முஹம்மது அலி அவர்கள் “இவள் தான் தீன்குலப் பெண்மணி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.