”நரகம்” பெண்கள் பயான் – கானத்தூர் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளையில் கடந்த 10/01/13 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் ”நரகம்” என்ற தலைப்பில் சகோ.பரகத் நிஷா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.