ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Sunday, January 13, 2013, 19:57

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 12 01 2013 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு வீடுகளில் இருந்த ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது.