ஏழை சகோதரிக்கு ரூ.9300 மருத்துவ உதவி – திருப்பூர்

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பில் கடந்த 12.01.2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூ.9300 மருத்துவ உதவியாக அவரது உறவினரிடம் வழங்கப்பட்டது.